Objectius i metodologia

OBJECTIUS, METODOLOGIA I TIPOLOGIA DE L’ARXIU VIRTUAL DE L’ACS

Què és l’arxiu històric de l’ACS?

L’arxiu històric de l’ACS és el conjunt de documents de valor permanent, preferentment històric i cultural, que havent perdut la seva vigència administrativa, configura el nucli del fons catalogat i digitalitzat en aquest projecte.

            Objectius generals

  • Proporcionar als investigadors i a tothom que hi estigui interessat la possibilitat d’accedir a la documentació de l’arxiu de l’ACS mitjançant la creació d’un arxiu virtual.
  • Conservar i difondre el material històric sobre les activitats culturals de l’ACS i els seus membres des de 1940 fins a 1980
  • Determinar el paper de l’ACS en la creació d’una identitat cultural al Regne Unit i a Irlanda.
  • Establir les connexions culturals entre els individus i les institucions a partir del testimoni de l’ACS.

            Objectius específics

  • Classificar, catalogar i digitalitzar l’arxiu de l’ACS.
  • Proporcionar una localització de l’arxiu permanent accessible a través d’un nou vincle a la pàgina actual de l’ACS.
  • Contribuir en l’elaboració d’un marc teòric que estudiï de quina manera la condició de l’exili ha determinat les funcions de les xarxes cultural.

Metodologia: respectant l’ordre de l’arxiu físic segons el qual la documentació havia estat organitzada en carpetes i subcarpetes per la professora Montserrat Roser i Puig, s’ha adoptat, en la present catalogació, una metodologia qualitativa que permetrà visualitzar l’organització original dels documents en subcarpetes i accedir a les fitxes descriptives dels documents.

Tipologia documental: els documents catalogats i escanejats fins ara corresponen a vint-i-tres categories d’entre les quals destaquen: cartes, actes de les assemblees generals, programes del congrés anual de la societat, postals, butlletins, notes, informes, entre d’altres.